Чеський технiчний унiверситет у Празi – CzechYou – твій освітній центр в Празі
Image is here

Чеський технiчний унiверситет у Празi

Image is here

Історія й основна інформація

Чеський технічний університет у Празі – один із найбільших та найдавніших технічних університетів Європи. ČVUT входить до списку найкращих університетів світу й посідає 156 місце у світовому рейтингу технічних університетів. На сьогодні виш нараховує 8 факультетів, на яких навчаються понад 17800 студентів.

Подати заяву до університету можна до 31 березня.

Посилання на сайт

Факультети ČVUT

Будівельний факультет

Місія FSV – навчити професіоналів надійною теоретичною базою, що забезпечить їм велику гнучкість у їхньому професійному житті. Частка науково-дослідної діяльності факультету останніми роками значно збільшилася. Дослідження орієнтовані на вирішення теоретичних і прикладних проблем будівельної практики за підтримки грантових систем у Чеській Республіці або ЄС.

Програми навчання:

Бакалаврат:

 • Будівництво
 • Цивільне будівництво
 • Архітектура й будівництво
 • Геодезія й картографія
 • Метрологія

Магістратура:

 • Цивільне будівництво
 • Комплексна безпека будівель
 • Геодезія й картографія
 • Архітектура й будівництво
 • Будівлі й довкілля
 • Розумні будівлі

Умови вступу:

На всі спеціальності, окрім «Архітектура й будівництво»:

 • Тест із математики
 • Сертифікат про знання чеської мови на рівні B2

Архітектура й будівництво:

 • Тест із математики
 • Співбесіда з архітектури
 • Сертифікат про знання чеської мови на рівні B2

Машинобудівний факультет

Мета FS – стати передовим педагогічним і науковим колективом, визнаним у країні й закордоном. Факультет активно бере участь у гармонізації європейського освітнього й дослідницького простору, щоби бути сумісним із європейською системою, привабливим для слухачів та задовольняти потреби суспільства.

Програми навчання:

Бакалаврат:

 • Машинобудування
 • Теоретичні основи машинобудування
 • Виробництво й економіка в машинобудуванні

Магістратура:

 • Прикладні науки в машинобудуванні
 • Автоматизація і приладові технології
 • Транспорт і транспортні технології
 • Енергетика й технологія
 • Розумні будівлі
 • Устаткування для ядерної енергії
 • Робототехніка та виробничі технології
 • Авіація й аерокосмічні технології
 • Управління промисловими системами
 • Екологічні технології

Умови вступу:

 • Тест із математики
 • Сертифікат про знання чеської мови на рівні B2

Електротехнічний факультет

Мета FEL – постійно розширяти кордони людських знань. Факультет працює над проєктами й інноваціями, які визначають напрямок, і навчає першорядних спеціалістів у галузі електротехніки й інформатики.

Програми навчання:

Бакалаврат:

 • Електротехніка, енергетика й менеджмент
 • Електроніка й комунікація
 • Відкриті електронні системи
 • Медична електроніка й біоінформатика
 • Кібернетика й робототехніка
 • Відкрита інформатика
 • Електротехніка, електроніка й комунікаційна техніка
 • Програмна інженерія й технології

Магістратура:

 • Електротехніка, енергетика й менеджмент
 • Електроніка й комунікація
 • Медична електроніка й біоінформатика
 • Кібернетика й робототехніка
 • Відкрита інформатика
 • Розумні будівлі
 • Авіація й аерокосмічні технології

Умови вступу:

 • Тест із математики
 • Тест із чеської або сертифікат про знання мови на рівні B2
 • Усний іспит із чеської мови, який складають на факультеті

Факультет ядерної фізики й інженерії

Мета FJFI – навчати якісних спеціалістів, які зможуть застосовувати свої глибокі математико-фізичні й системні знання на практиці, як у науці, так і в багатьох інших сферах.

Програми навчання:

Бакалаврат:

 • Математична інженерія
 • Математична інформатика
 • Інформаційна фізика
 • Програмна інженерія
 • Прикладна інформатика
 • Ядерна інженерія
 • Дозиметри іонізуючих випромінювань
 • Експериментальна ядерна фізика й фізика елементарних частинок
 • Радіологічна техніка
 • Інженерія твердих тіл
 • Діагностика матеріалів
 • Фізика й техніка керованого термоядерного синтезу
 • Фізична електроніка
 • Лазерна й вимірювальна техніка
 • Фізична техніка
 • Ядерна хімічна інженерія

Магістратура:

 • Застосування інформатики в природничих науках
 • Прикладна алгебра та аналіз
 • Прикладні математико-стохастичні методи
 • Фізика плазми й термоядерний синтез
 • Фізична електроніка
 • Фізична інженерія матеріалів
 • Твердотільна інженерія
 • Ядерна хімія
 • Ядерна фізика й фізика елементарних частинок
 • Ядерна інженерія
 • Квантові технології
 • Математична фізика
 • Математична інформатика
 • Математична інженерія
 • Радіологічна фізика
 • Усунення з експлуатації ядерних установок

Умови вступу:

 • Тест із математики
 • Сертифікат про знання чеської мови на рівні B2

Факультет архітектури

Мета FA – надати студентам не лише професійні знання, але й уявлення про сучасний світ з усіма його контекстами й відправними точками, що впливають на сучасну архітектурну творчість. Ціллю навчання на архітектурному факультеті є дотримання принципу збалансованого розподілу гуманітарних, технічних і художніх предметів.

Програми навчання:

Бакалаврат і магістратура:

 • Ландшафтна архітектура
 • Архітектура й містобудування
 • Дизайн

Умови вступу:

Вступ на архітектурний факультет проходить як вступ до творчого вишу. Подача заяв до 30 листопада, перший тур іспитів – у січні, другий – у березні.

1 етап – письмовий, складається із 4 частин:

 • Малюнок: композиція із геометричних предметів, абстракція, зображення в перспективі
 • Описова геометрія
 • Тест з історії архітектури й мистецтв
 • Тест OSP (загальні здібності до навчання) від SCIO

2 етап – усний:

 • Презентація портфоліо і співбесіда з приймальною комісією

Транспортний факультет

Мета FD – навчання випускників, наукова, дослідницька і проєктна діяльність у галузі транспорту, телематики й телекомунікацій з урахуванням потреб ринку й з акцентом на сучасних технологіях, інтелектуальних транспортних системах, економічному аналізі, взаємозв’язку між транспортом і довкіллям.

Програми навчання:

Бакалаврат:

 • Транспортні системи й техніка
 • Інтелектуальні транспортні системи
 • Повітряний транспорт
 • Логістика й управління транспортними процесами
 • Професійний пілот

Магістратура:

 • Транспортні системи й техніка
 • Інтелектуальні транспортні системи
 • Логістика й управління транспортними процесами

Умови вступу:

На всі спеціальності, окрім «Професійний пілот»:

 • Тест із математики
 • Сертифікат про знання чеської мови на рівні B2

Професійний пілот:

 • Тест із математики
 • Тест з англійської
 • Співбесіда
 • Сертифікат про знання чеської мови на рівні B2

Спеціальний курс підготовки до вступу до Чеського технічного університету в Празі ČVUT

Факультет біомедичної інженерії

Мета FBMI – навчати спеціалістів міждисциплінарної освіти, які зможуть застосовувати теоретичні знання і практичні навички на практиці й у дослідженнях. Педагогічна, наукова, дослідницька й дослідно-конструкторська діяльність зосереджена на технічних, медичних і управлінських дисциплінах, які використовують у біомедичній інженерії, інформатиці охорони здоров’я, медицині й захисті населення.

Програми навчання:

Бакалаврат:

 • Біомедична і клінічна техніка
 • Оптика й оптометрія
 • Інформатика й кібернетика в охороні здоров’я
 • Радіологічна допомога
 • Фізіотерапія
 • Медична допомога
 • Лабораторна діагностика в охороні здоров’я
 • Безпека й захист населення

Магістратура:

 • Біомедична інженерія
 • Системна інтеграція процесів у охороні здоров’я
 • Цивільне надзвичайне планування
 • Прикладна фізіотерапія
 • Біомедична і клінічна інформатика

Умови вступу:

 • Тест із біології
 • Тест із фізики

Факультет інформаційних технологій

Мета FIT – надавати якісну технічну освіту в основних галузях інформатики з акцентом на інформаційних і комунікаційних технологіях на всіх трьох рівнях вищої освіти, а також проводити дослідження й розроблення, зіставні з передовими європейськими дослідницькими факультетами інформатики.

Програми навчання:

Бакалаврат:

 • Комп’ютерна графіка
 • Комп’ютерна інженерія
 • Інформаційна безпека
 • Інформатика управління
 • Комп’ютерні мережі й інтернет
 • Комп’ютерні системи й віртуалізація
 • Програмна інженерія
 • Теоретична інформатика
 • Штучний інтелект
 • Web-інженерія

Магістратура:

 • Інформатика управління
 • Дизайн і програмування вбудованих систем
 • Комп’ютерна безпека
 • Комп’ютерні системи й мережі
 • Програмна інженерія
 • Системне програмування
 • Теоретична інформатика
 • Інженерія знань
 • Web-інженерія

Для успішного вступу до Чеського технічного університету, CzechYou пропонує пройти спеціальну програму підготовки з чеської мови, профільних предметів та спеціальної термінології.