Технічний університет в Остраві – CzechYou – твій освітній центр в Празі
Image is here

Технічний університет в Остраві

Image is here

Історія та основна інформація про Технічний університет в Остраві

Технічний університет Острави (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – VŠB – TUO), уже понад 170 років об’єднує технічні, економічні, природничо-наукові та мистецькі дисципліни в сучасних навчальних програмах, які відповідають реальним проблемам сьогодення. Завдяки традиціям вишу і співпраці з промисловістю та низкою вітчизняних і закордонних університетів у найрізноманітніших галузях, він забезпечує інноваційні рішення в низці галузей і гарантії працевлаштування для випускників.

Університет налічує 7 факультетів. VŠB-TUO передає знання, розвиває навички і створює простір, що веде до професійного росту людей і розвитку суспільства в галузі технічної та економічної спрямованості.

Факультети Технічного університету в Остраві

Гірничо-геологічний факультет

Гірничо-геологічний факультет Технічного університету в Остраві – це сучасний факультет, який унікальним чином поєднує природничі дисципліни з технічними та економічними галузями. Варто наголосити, що це єдиний факультет у Чеській Республіці, який дає змогу здобути вищу освіту з певних гірничих дисциплін. Гірська інженерія займає близько 5% загального обсягу навчальних спеціальностей.

Програми навчання на гірничо-геологічному факультеті VŠB-TUO:

Бакалаврат:

Магістратура:

Під час вступу оцінюють атестат та оцінки з профільних предметів.

Сайт факультету

Факультет матеріалів та технології

Факультет матеріалознавства та технології Технічного університету в Остраві є сучасним навчальним закладом, що поєднує викладання та передові дослідження в галузях матеріалів, металургійних, хімічних, економічних та екологічних навчальних програм. Факультет здійснює високоякісну науково-дослідну діяльність з акцентом на практиці.

Факультет належить до так званих кам’яних вишів і має довгу та багату історію. Деякі кафедри факультету вже входили до складу університету, коли він був заснований Францем Йосипом I у 1849 році.

Програми навчання на факультеті матеріалів та технології VŠB-TUO:

Бакалавр:

Магістратура:

Під час вступу оцінюють атестати.

Сайт факультету

Факультет машинобудування

Факультет машинобудування Технічного університету Острави змінює сучасне та майбутнє машинобудування. Дослідження підтримують найновішими комп’ютерними технологіями з використанням сучасних програмних продуктів для проєктування, симуляції та моделювання. Факультет інтенсивно співпрацює з найважливішими промисловими підприємствами та є членом Національного інженерного та Моравсько-Сілезького автомобільного кластера.

Програми навчання на факультеті машинобудування VŠB-TUO:

Бакалаврат:

Магістратура:

Для вступу необхідно скласти тест із математики.

Сайт факультету

Економічний факультет

Економічний факультет Технічного університету в Остраві є важливою академічною установою в галузі освіти, науки та досліджень. Факультет займається науково-дослідними завданнями в галузі економічних наук та вирішенням практичних завдань економічного розвитку для компаній та установ на національному та наднаціональному рівні. Факультет створює умови для підвищення кваліфікації, розвитку та професійного росту своїх співробітників.

Програми навчання на економічному факультеті VŠB-TUO:

Бакалаврат:

Магістратура:

Для вступу необхідно скласти тест OSP від ​​SCIO.

Сайт факультету

Факультет електротехніки та інформатики

Факультет електротехніки та інформатики Технічного університету в Остраві з понад 2200 студентами є одним із найбільших факультетів VŠB-TUO. Реальні засади факультету було закладено в 1970 році з відкриттям першого незалежного навчального року в галузі силової електротехніки.

Сьогодні факультет електротехніки та інформатики характеризують великою зацікавленістю учнів середніх шкіл до навчання з орієнтацією на новітні технології в галузі інформатики, комунікаційних технологій, електроніки та електротехніки.

Програми навчання на факультеті електротехніки та інформатики VŠB-TUO:

Бакалаврат:

Магістратура:

Для вступу необхідно скласти тест із математики.

Сайт факультету

Будівельний факультет

Створення будівельного факультету Технічного університету в Остраві 1 січня 1997 року було буквально вимушеним будівельною галуззю Моравсько-Сілезького регіону, яка щороку потребує близько 200 інженерів-будівельників різних дисциплін і спеціальностей. Факультет надає універсальну цивільну інженерну освіту, розширену з урахуванням питань, характерних для Моравсько-Сілезького регіону. Випускники можуть бути прийнятими на роботу як інженери будівельних компаній, проєктувальники, співробітники будівельних органів та інженерних організацій.

Програми навчання на будівельному факультеті VŠB-TUO:

Бакалаврат:

Умови вступу:

  • Портфоліо
  • Творчий іспит
  • Сертифікат про знання чеської мови на рівні В1

Магістратура:

Сайт факультету

Факультет безпечної інженерії

Факультет інженерії безпеки Технічного університету в Остраві, єдиний свого роду в країні, є унікальним навчальним та науково-дослідним інститутом. У ньому розглядають сучасні загрози безпеці, пов’язані з питаннями пожеж, вибухів, нещасних випадків на виробництві, промислових аварій, катастроф, довкілля та навмисних злочинів. Факультет тісно співпрацює із пожежними командами, поліцією, митницею, спецслужбами, місцевими органами влади та промисловими підприємствами, де випускники згодом можуть здобути робочі місця.

Програми навчання на факультеті безпечної інженерії VŠB-TUO:

Бакалаврат:

Магістратура:

Для вступу необхідно скласти тест із математики.

Сайт факультету