Вища школа хімічної технології – CzechYou – твій освітній центр в Празі
Image is here

Вища школа хімічної технології

Image is here

Історія та основна інформація

Вища школа хімічної технології (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)) – була заснована в 1952 році і є центром освіти та досліджень у галузі хімії та харчової науки. Це одна з найбільших чеських установ, що спеціалізуються на технічній хімії, хімічних та біохімічних технологіях, матеріалах та хімічному машинобудуванні, продовольстві та харчуванні, довкіллі, економіці та управлінні.

У ЗВО навчається близько 5000 студентів. Університет має 4 факультети, та пропонує понад 50 навчальних програм.

Для вступу до Вищої школи хімічної технології в Празі на бакалаврат вам потрібно скласти лише іспит із чеської мови на рівень В2. Він складається з двох частин: письмової та усної.

Під час зарахування комісія дивитиметься на ваш атестат, зокрема, на оцінки з хімії та математики за останні 4 роки. Жодних додаткових іспитів складати не треба.

Факультети Вищої школи хімічної технології в Празі

Факультет хімічної інженерії

Факультет хімічної інженерії VŠCHT є одним із чотирьох факультетів Хіміко-технологічного університету в Празі, і складається із семи інститутів, у яких працюють викладачі, які також зазвичай є дослідниками та науковими співробітниками.

Освітні програми:

Бакалаврат:

 • Аналітична та судова хімія
 • Фізична та обчислювальна хімія
 • Хімічна інженерія та біоінженерія
 • Хімія
 • Нано- та мікротехнології в хімічній інженерії

Магістратура:

 • Аналітична хімія
 • Інженерія даних у хімії
 • Фізична хімія
 • Хімічна інженерія та біоінженерія
 • Сенсорика та кібернетика в хімії

Сайт факультету

Факультет хімічної технології

Факультет хімічної технології був створений у 1969 році через злиття факультету неорганічної технології та факультету органічної технології, які разом із факультетом харчової технології були трьома факультетами-засновниками незалежної Вищої школи хімічної технології в Празі в 1952 році.

Освітні програми:

Бакалаврат:

 • Біоінформатика та хімічна інформатика
 • Хімія та хімічна технологія
 • Хімія та технологія матеріалів
 • Хімія біоматеріалів для медичного застосування
 • Консервація – відновлення творів мистецтва та ремесел
 • Синтез та виробництво фармацевтичних препаратів
 • Технологія консервації-реставрації об’єктів культурної спадщини

Магістратура:

 • Біоінформатика та хімічна інформатика
 • Хімічна технологія
 • Хімія
 • Хімія та технологія матеріалів
 • Синтез та виробництво фармацевтичних препаратів
 • Технологія консервації-реставрації об’єктів культурної спадщини

Сайт факультету

Факультет технології охорони довкілля

З 1 липня 1991 року факультет було перейменовано на нинішній факультет технології захисту довкілля. Особливістю факультету було те, що він був єдиним у Чеській Республіці, де викладали навчальні дисципліни “Технологія води” та “Хімічна та енергетична переробка палива”.

Освітні програми:

Бакалаврат:

 • Екотоксикологія та аналіз довкілля
 • Енергія та паливо
 • Вода та довкілля

Магістратура:

 • Енергія та паливо
 • Екологічна інженерія та аналіз
 • Промислова екологія та токсикологія
 • Водні технології

Сайт факультету

Факультет харчової та біохімічної технології

Факультет харчової технології був заснований 14 листопада 1952 як один із трьох факультетів незалежного Університету хімічної технології (VŠCHT) у Празі. З 1969 року факультет носить ім’я факультету харчової та біохімічної технології.

Освітні програми:

Бакалаврат:

 • Біохімія та біотехнології
 • Судова експертиза та аналіз харчових продуктів
 • Харчові технології

Магістратура:

 • Біоаналітична лабораторна діагностика в охороні здоров’я
 • Біохімія та клітинна біологія
 • Біотехнологія та біоінженерія
 • Судова експертиза
 • Хімія та аналіз харчових та натуральних продуктів
 • Мікробіологія та генна інженерія
 • Природні речовини та фармацевтичні препарати
 • Харчові технології

Сайт факультету